Hraní na venkovních dvorcích je spuštěno, prosíme o respektování protiepidemických oemezní:

  • Hra maximálně dvou osob na dvorci
  • Ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu v areálu, kromě hry samotné
  • Šatny a sprchy jsou uzavřeny
  • WC je v provozu; vstup pouze vždy jedna osoba
  • Dezinfekce rukou před vstupem na dvorec, před použitím nářadí na úklid dvorce a před vstupem na WC

Akce

Připravované akce

2020

Proběhlé akce

2020

2019

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 90.000 Kč na zmírnění dopadů koronavirové krize, jež postihla sportovní zařízení v důsledku protiepidemických opatření. Finanční částku poslouží k částečné úhradě fixních nákladů na provoz areálu v době, kdy byl uzavřen.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora, na činnost mládeže 275 tis. Kč.

TK Konstruktiva obdržel, prostřednictvím MŠMT, v programu VIII. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky ve výši 182 tis. Kč.

Partneři