Již tradiční camp pro děti i mládež pořádaný v areálu TK Konstruktiva. Letos ve dvou turnusech: Turnus I 3.8.-7.8.2020 a Turnus II 10.8.-14.8.2020

Moto: "Skrze umění a sport poznáváme sami sebe"

Přihlášky a více informací o programu na stránkách pořadatele www.multidancecamp.cz

Plakát Multi Art Camp
| Plakát Multi Art Camp