TK Konstruktiva poskytne dvorce pro pořádání turnaje seniorů PRAHA GRAND PRIX kat. 2.

Organizačně zajišťuje akci Seniorský tenis ČTS.