Organizace provozu na TK Konstruktiva se bude řídit dle Protiepidemického systému ČR - PES, prezentovaného dne 13.11.2020 Ministerstvem zdravotnictví ČR.

Celá prezentace PES na mzcr.cz (odkaz ke zobrazení/stažení PDF)

Konrétní dopad na sportovní činnost TK Konstruktiva bude vyvozován dle aktuálního indexu rizika a násleudjící tabulky:
Mapa omezení dle PES relevantní pro sportovní aktivity na TK Konstruktiva
| Mapa omezení dle PES relevantní pro sportovní aktivity na TK Konstruktiva