Situace kolem koronaviru AKTUALIZOVÁNO 06.04.2020 23:00

Vážení členové, vážení klienti,

Vláda ČR umožnila s účinností od 7. dubna 2020 přítomnost veřejnosti na sportovišti, a to za splnění určitých podmínek.
Prozatím se odkazujeme na tiskovou zprávu Ministerstva zdravotnictví ČR zveřejněnou dne 6. dubna 2020 ve 22:09 hodin.

TK Konstruktiva umožní hru od středy 8. dubna 2020 od 10,00 hodin.
V provozu budou 4 dvorce. O způsobu rezervace dvorců se rozhodne během středy 8. dubna 2020. (Úklid hal proběhne v plánovaném termínu 14. a 15. dubna 2020, tedy dvorce 4 - 8 budou zprovozněny kolem 17. dubna.)

Přednostně budou dvorce vyhrazeny pro hráče, kteří v důsledku uzavření sportovišť přišli o možnost využívat předplacené hodiny v hale.

Podmínky hry na dvorcích TKK od 8. dubna 2020 do odvolání:
  • dovolena je i hra čtyřhry, počet osob na jedné straně dvorce je 2 (neplatí pro rodinu)
  • není dovoleno se v areálu zdržovat déle než je čas potřebný k příchodu či odchodu na dvorec
  • při pohybu osob v areálu musí tyto osoby nosit roušku, hra je možná bez roušky
  • branky na dvorce jsou otevřeny, není dovoleno se jich dotýkat
  • úklid dvorce po hře musí probíhat v rukavicích
  • WC, sprchy a další zázemí je uzavřeno
  • hra je možná za rekreačním účelem, diváci do areálu nesmí

Citace z tiskové zprávy MZČR "Zákaz volného pohybu osob se nově nevztahuje na sportování na venkovních sportovištích, v parcích, v přírodě a na jiných veřejně přístupných místech. Sportující osoby nemusí nosit ochranu úst a nosu pokud jsou od jiných osob odděleni fyzickou překážkou (např. venkovní kurty oddělené stěnou nebo plotem) nebo dodržují vzdálenost nejméně 2 metry. Sportovat mohou společně jen dvě osoby, s výjimkou členů domácnosti, a od jiných osob musí zachovávat odstup nejméně 2 metry. Nesmí být také využívány související vnitřní prostory sportoviště, zejména společné šatny, umývárny, sprchy a podobná zařízení."

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a  v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora, na činnost mládeže 275 tis. Kč.

TK Konstruktiva obdržel, prostřednictvím MŠMT, v programu VIII. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky ve výši 182 tis. Kč.

Partneři