Na základě usnesení Vlády ČR č. 1262 z 30.11.2020 bude od 3.12. upraven provoz TKK

Podmínky, za jakých bude možno od 3.12. hrát v hale, připravujeme

Zatím v areálu TKK stále v platnosti dříve přijatá přísnější omezení.

Ode dne 22. října 2020 platí v areálu TKK následující:
  • Zákaz společného pohybu osob v počtu více jak dvou osob.
  • Hra je možná pouze na dvorcích číslo 1,3,9 a C, a to pouze za přítomnosti 2 osob na dvorci, pokud se nejedná o rodinné příslušníky. (Pozn. aktuální stav venkovních dvorců hru neumožňuje, haly jsou do 2.12. i nadále uzavřeny)
  • V každém případě, musí mít každá osoba při pohybu po areálu zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky. Hra je možná bez ochrany dýchacích cest.
  • Veškeré zázemí pro sport v areálu, tedy šatny, sprchy, WC a další vnitřní prostory jsou uzavřeny.
  • Vstup do pronajatých kanceláří a k nim přilehlých soc. zařízení je povolen.

Rezervace dvorců je možná pouze telefonicky, platba za dvorce pouze platební kartou.

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 90.000 Kč na zmírnění dopadů koronavirové krize, jež postihla sportovní zařízení v důsledku protiepidemických opatření. Finanční částku poslouží k částečné úhradě fixních nákladů na provoz areálu v době, kdy byl uzavřen.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora, na činnost mládeže 275 tis. Kč.

TK Konstruktiva obdržel, prostřednictvím MŠMT, v programu VIII. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky ve výši 182 tis. Kč.

Partneři