Články

Ukliďme Nad Branickou pod Branickou 2022

Petr Bičík,

Hráči TKK na turnajích ČTS, LEDEN 2022 - Matěj Roubal 2x na stupních vítězů

Petr Bičík,

Změna pravidel pro provoz areálu platná od 22.11.2021

Petr Bičík,

HLEDÁME BRIGÁDNÍKY PRO STAVBU HAL 4. a 5. 10. 2021

Petr Bičík,

Hráči TKK na turnajích ČTS - SRPEN 2021, Roubal 5x vítězně

Petr Bičík,

Matěj Roubal získal double na C turnaji starších žáků na TK Stochov

Petr Bičík,

TK Konstruktiva umožňuje ve svém areálu hraní čtyřher

Pavel Saic,

TK Konstruktiva připravuje pravidla pro umožnění hraní čtyřher

Pavel Saic,

REŽIMOVÁ OPATŘENÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ AREÁLU TENISOVÉHO KLUBU KONSTRUKTIVA PLATNÉ OD 03. 12. 2020

Petr Bičík,

Organizace provozu na TK Konstruktiva se bude řídit dle Protiepidemického systému ČR - PES

Petr Bičík,

Dopady usnesení Vlády ČR č. 1078 a 1079 z 21.10.2020 na provoz areálu TKK

Petr Bičík,

Opatření k Nařízení ministerstva zdravotnictví ČR - Nošení ochranných prostředků dýchacích cest od 10. září 2020

Petr Bičík,

Další úspěšná série Matěje Roubala, tentokrát vítězí na turnajích staršího žactva

Petr Bičík,

Dvojice Jandourek, Roubal zvítězila na turnaji staršího žactva na Cibulce

Petr Bičík,

Bořek Novotný zvítězil ve čtyřhře na turnaji mladších žáků kategorie C v Královicích

Petr Bičík,

Čtveřice mladších žáků z TK Konstruktiva na Přeboru Prahy

Petr Bičík,

20 položek celkem

Na investiční akci „Montáž solárního předehřevu vody“ v celkové výši 506 510 Kč bez DPH přispěla MČ Praha 4 částkou 70 000 Kč. Děkujeme.

TK Konstruktiva děkuje Městské části Praha 4 za finanční podporu ve výši 200.000 Kč na Činnost Tenisového klubu Konstruktiva a organizace sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2023.

Městská část Praha 4 poskytla finanční podporu na konání turnajů seniorů Prahy 4 2023 ve výši 30.000 Kč. Děkujme.

Městská část Praha 4 poskytla finanční podporu na konání Dětského dne s tenisem 2023 ve výši 30.000 Kč. Děkujeme.

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 1.184.000 Kč na provoz a údržbu areálu roce 2023. Finanční částku poslouží k částečné úhradě provozních nákladů a nákladů na spotřebu energií.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora na rok 2023, na činnost mládeže 339 370. Kč.

Provoz a údržbu areálu Tenisového klub Konstruktiva v roce 2022 finančně podpořila Národní sportovní agentura.

Partneři