Odkazy na PDF - REŽIMOVÁ OPATŘENÍ PŘI NÁVŠTĚVĚ AREÁLU TENISOVÉHO KLUBU KONSTRUKTIVA PLATNÉ OD 03. 12. 2020 a čestné prohlášení.