Na akci „Oprava sociálního zázemí“ přispěla MČ Praha 4 částkou 250 000 Kč. Děkujeme.

TK Konstruktiva děkuje Městské části Praha 4 za finanční podporu ve výši 250.000 Kč na Činnost Tenisového klubu Konstruktiva a organizace sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2024.

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 1.059.000 Kč na provoz a údržbu areálu roce 2023. Finanční částku poslouží k částečné úhradě provozních nákladů a nákladů na spotřebu energií.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora na rok 2023, na činnost mládeže 242.196 Kč.

Partneři