Dopady usnesení Vlády ČR č. 1078 a 1079 z 21.10.2020 na provoz areálu TKK

Ode dne 22. října 2020 platí v areálu TKK následující:
  • Zákaz společného pohybu osob v počtu více jak dvou osob.
  • Hra je možná pouze na dvorcích číslo 1,3,9 a C, a to pouze za přítomnosti 2 osob na dvorci, pokud se nejedná o rodinné příslušníky.
  • V každém případě, musí mít každá osoba při pohybu po areálu zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky. Hra je možná bez ochrany dýchacích cest.
  • Veškeré zázemí pro sport v areálu, tedy šatny, sprchy, WC a další vnitřní prostory jsou uzavřeny.
  • Vstup do pronajatých kanceláří a k nim přilehlých soc. zařízení je povolen.

Rezervace dvorců je možná pouze telefonicky, platba za dvorce pouze platební kartou.

Akce

Připravované akce

2020

Proběhlé akce

2020

2019

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora, na činnost mládeže 275 tis. Kč.

TK Konstruktiva obdržel, prostřednictvím MŠMT, v programu VIII. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky ve výši 182 tis. Kč.

Partneři