Na investiční akci „Montáž solárního předehřevu vody“ v celkové výši 506 510 Kč bez DPH přispěla MČ Praha 4 částkou 70 000 Kč. Děkujeme.

TK Konstruktiva děkuje Městské části Praha 4 za finanční podporu ve výši 200.000 Kč na Činnost Tenisového klubu Konstruktiva a organizace sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2023.

Městská část Praha 4 poskytla finanční podporu na konání turnajů seniorů Prahy 4 2023 ve výši 30.000 Kč. Děkujme.

Městská část Praha 4 poskytla finanční podporu na konání Dětského dne s tenisem 2023 ve výši 30.000 Kč. Děkujeme.

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 1.184.000 Kč na provoz a údržbu areálu roce 2023. Finanční částku poslouží k částečné úhradě provozních nákladů a nákladů na spotřebu energií.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora na rok 2023, na činnost mládeže 339 370. Kč.

Provoz a údržbu areálu Tenisového klub Konstruktiva v roce 2022 finančně podpořila Národní sportovní agentura.

Partneři