Základní informace
Tenisový turnaj ve čtyřhře mužů a čtyřhře žen. Zúčastnit se mohou senioři, kteří bydlí nebo pracují v Praze 4 nebo jsou členy sportovních klubů v Praze 4. Podmínka účasti je věk nad 60 let v roce 2023 (tři věkové kategorie: ženy nad 60 let, muži nad 60 let a muži nad 70 let).

Startovné a přihlášky
Přihlašovat se mohou páry i jednotlivci. Přihlašovat se bude možné do 9:30 v den a v místě konání turnaje, tj. 20. 9. Přihlášky se zasílají e‑mailem na adresu tkk@tkk.cz, nebo se odevzdávají v areálu TKK. Senioři se účastní zdarma.

Stravování
Pod dobu turnaje bude pro hráče a hráčky k dispozici voda, v průběhu prezence účastníků snídaňový raut, v čase od 11,30 teplý oběd

Kategorie
ČTYŘHRA ŽEN NAD 60 LET
ČTYŘHRA MUŽŮ NAD 60 LET
ČTYŘHRA MUŽŮ NAD 70 LET
(v případě potřeby a vhodnosti si pořadatel vyhrazuje právo systém kategorií upravit)

Akce je finančně podpořena Městskou částí Praha 4