TK Konstruktiva připravuje pravidla pro umožnění hraní čtyřher. Stále však čekáme na usnesení vlády, které k této chvíli není na stránkách vlády zveřejněno. Z dostupných informací však předpokládáme, že čtyřhra bude, za určitých pravidel, umožněna.

Pravidlo 1. Hráči budou na dvorec chodit a opouštět ho ve dvojicích, které spolu hrají.

Pravidlo 2. Hráči omezí střídání stran.

Pravidlo 3. Lavičky budou na protilehlých stranách a hráči střídají strany vždy na straně své lavičky.

Pravidla ohledně shlukování, nošení roušek, dezinfekce apod. zůstávají v platnosti.

Čtyřhry umožníme hned, jak bude zveřejněno příslušné usnesení vlády, případně nařízení MZČR a potvrdíme si správnost rozhodnutí.