Hraní na venkovních dvorcích je spuštěno, prosíme o respektování protiepidemických omezní:

  • Hra maximálně dvou osob na dvorci
  • Ochrana dýchacích cest po celou dobu pobytu v areálu, kromě hry samotné
  • Šatny a sprchy jsou uzavřeny
  • WC je v provozu; vstup pouze vždy jedna osoba
  • Dezinfekce rukou před vstupem na dvorec, před použitím nářadí na úklid dvorce a před vstupem na WC

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 90.000 Kč na zmírnění dopadů koronavirové krize, jež postihla sportovní zařízení v důsledku protiepidemických opatření. Finanční částku poslouží k částečné úhradě fixních nákladů na provoz areálu v době, kdy byl uzavřen.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora, na činnost mládeže 275 tis. Kč.

TK Konstruktiva obdržel, prostřednictvím MŠMT, v programu VIII. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky ve výši 182 tis. Kč.

Partneři