Areál TK Konstruktiva zůstává v provozu

Z nařízení mimořádného opatření MZČR schváleného Vládou ČR dne 19.11.2021  pod č. 1037 není zakázán vstup na sportoviště osobám které:

  1. jsou očkované
  2. prodělaly onemocnění covid‑19 v době do 180 dnů od nakažení
  3. nejsou starší 12 let věku
  4. mají PCR test ne starší 72 hodin, to však pouze u osob do dovršení 18 let věku, rozočkované a osoby, které se nemohou nechat očkovat pro kontraindikace
  5. nevykazují klinické příznaky onemocnění covid‑19

Ostatním osobám je vstup na sportoviště zakázán. Provozovateli je nařízeno podmínky kontrolovat, osoba je povinna prokázat splnění podmínek. Pokud k prokázání nedojde, má provozovatel zakázáno osobu na sportoviště vpustit.

Pro osoby vstupující do areálu platí zákaz pohybu a pobytu bez ochrany dýchacích cest podle platného mimořádného opatření MZČR.  Hra je možná bez ochrany dýchacích cest.