I. pohyb po areálu je možný bez ochranných prostředků dýchacích cest vyjma
 • vnitřních prostor staveb
 • všechna ostatní místa, kde se nachází alespoň dvě osoby v bližší vzdálenosti než 2 metry, nejedná-li se výlučně o členy domácnosti.
II. při hromadných akcích (soutěže)
 • přítomnost max. 300 osob ve stejném čase
 • je zachováván odstup mezi osobami nejméně 2 metry, s výjimkou členů domácnosti
Organizovaný trénink sportovců na venkovním i vnitřním sportovišti
 • Sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit ochranný prostředek dýchacích cest (nos, ústa), který brání šíření kapének.
 • V areálu jsou k dispozici nádoby s dezinfekčním prostředkem na dezinfekci rukou. Před vstupem na dvorec proveďte dezinfekci rukou, stejně tak před použitím nářadí na úklid dvorce.
 • Záchody jsou v provozu, dodržujte hygienická opatření, zejména dezinfekci rukou. Omezte dotek rukou na klikách a dalších zařízení. Záchody navštěvujte vždy jednotlivě.
 • Po skončení tréninku je prováděna pravidelná dezinfekce všech použitých tréninkových pomůcek.
 • Využívání šaten a sprch je možné za splnění specifických podmínek:
  • vstup do šaten je povolen maximálně na
   a) 15 minut při převlékání a současném sprchování
   b) 5 minut při samotném převlékání
  • před vstupem do šatny si dezinfikujte ruce
  • v prostorách budovy, tedy i šaten platí povinnost nosit roušku
  • návštěvníci šatny jsou povinni udržovat dostatečný rozestup
  • není dovoleno používat zároveň sprchové boxy, které spolu sousedí
  • pokud uvidíte, že je v šatně více jak 8 osob (muži) 2 osoby (ženy), opusťte šatnu a počkejte, až se šatna uvolní