• Vstup do šaten je povolen maximálně na
    a) 15 minut při převlékání a současném sprchování
    b) 5 minut při samotném převlékání
  • Před vstupem do šatny si dezinfikujte ruce.
  • V prostorách budovy, tedy i šaten platí povinnost nosit roušku.
  • Návštěvníci šatny jsou povinni udržovat dostatečný rozestup.
  • Není dovoleno používat zároveň sprchové boxy, které spolu sousedí.
  • Pokud uvidíte, že je v šatně více jak 8 osob (muži) 2 osoby (ženy), opusťte šatnu a počkejte, až se šatna uvolní.