Od 8.6. do 11.6 Czech senior Grand Prix

Omezená možnost hraní pro členy, trénující mládež i veřejnost z důvodu konání turnaje Czech senior Grand Prix.

TK Konstruktiva děkuje Městské části Praha 4 za finanční podporu ve výši 200.000 Kč na Činnost Tenisového klubu Konstruktiva a organizace sportovních aktivit dětí a mládeže v roce 2022.

Městská část Praha 4 poskytla finanční podporu na konání turnajů seniorů Prahy 4 ve výši 40.000 Kč a na turnaj rodinných dvojic ve výši 30.000 Kč. Děkujeme.

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 300.000 Kč na zmírnění dopadů nárůstu cen energií v roce 2022. Finanční částku poslouží k částečné úhradě nákladů na spotřebu elektrické energie.

TK Konstruktiva děkuje Magistrátu hl. m. Prahy za finanční podporu ve výši 700.000 Kč na provoz a údržbu areálu roce 2022. Finanční částku poslouží k částečné úhradě provozních nákladů a nákladů na spotřebu energií.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora na rok 2022, na činnost mládeže 232 tis. Kč.

Provoz a údržbu areálu Tenisového klub Konstruktiva v roce 2022 finančně podpořila Národní sportovní agentura.

Partneři