Dopady usnesení Vlády ČR č. 1078 a 1079 z 21.10.2020 na provoz areálu TKK

Ode dne 22. října 2020 platí v areálu TKK následující:
  • Zákaz společného pohybu osob v počtu více jak dvou osob.
  • Hra je možná pouze na dvorcích číslo 1,3,9 a C, a to pouze za přítomnosti 2 osob na dvorci, pokud se nejedná o rodinné příslušníky.
  • V každém případě, musí mít každá osoba při pohybu po areálu zakryté dýchací cesty ochrannými prostředky. Hra je možná bez ochrany dýchacích cest.
  • Veškeré zázemí pro sport v areálu, tedy šatny, sprchy, WC a další vnitřní prostory jsou uzavřeny.
  • Vstup do pronajatých kanceláří a k nim přilehlých soc. zařízení je povolen.

Rezervace dvorců je možná pouze telefonicky, platba za dvorce pouze platební kartou.

TK Konstruktiva je účasten projektu PTS, který je financován MHMP a v jehož rámci byla klubu poskytnuta podpora, na činnost mládeže 275 tis. Kč.

TK Konstruktiva obdržel, prostřednictvím MŠMT, v programu VIII. neinvestiční dotaci ze státního rozpočtu České republiky ve výši 182 tis. Kč.

Partneři